Konferencija na temu "Rodna ravnopravnost"

Učenici UTŠ Vrnjačka Banja više od deset godina, kao aktivni članovi Federacije UNESCO klubova Srbije, učestvuju u radu ove organizacije uključivanjem u debate, tribine, panel konferencije, kao i studijska putovanja koja se vezuju za posete kulturno-istorijskih spomenika pod zaštitom UNESCO.

S obzirom na to da je već dve godine specifična situacija prouzrokovana pandemijom, klubovi su svoj način rada prilagodili konkretnim uslivima, pa je 16. oktobra tekuće godine, u Parizu održana Zoom konferencija na temu "Rodna ravnopravnost".

Konferencju je organizovao FORUM PARTAGE ET COOPERATION. Konferencijom su presedavali: Ardiuma Sirma, Żili Šima, Silvian Miklohun i tom prilikom učestvovalo je 20 zemalja sveta dok su četiri zemlje su bili posmatrači. Radni jezici su bili francuski i engleski, a panelisti su bili uglavnom odrasli. U redovima članova mladjih učesnika našla se i naša zemlja sa nekoliko učenika posmatrača i panelistom Davidom Zarićem, učenikom II-3 razreda.

David je na izuzetan način izložio probleme koji postoje u našoj sredini, a tiču se rodne ravnopravnosti, izražavajući nadu da će u budućnosti položaj žene biti znatno unapređen i poboljšan i da će njene vrednosti biti uvažene i adekvatno priznate.

David je ovom prilikom pokazao izuzetna funkcionalna znanja iz engleskog jezika kao i jako razvijene međupredmetne kompetencije: saradnju, rešavanje problema, komunikaciju, digitalnu pismenost i spremnost za aktivno učestvovanje u društvenom životu.

Koordinatori ovog projekta profesori Danijela Vasović i Snežana Stevanović istuču da ovoga puta nastavne aktivnosti nisu bile dirigovane sa njihove strane, već da su učenici i nastavnici uspešno sarađivali, svakog trena se konsutovali i razmenjivali ideje da bi ishodi projekta bili što kvalitetniji i uspešniji.

"Učenici su imali prilike da se upoznaju sa problemima koje imaju predstavnice ženskog pola u drugim zemljama i da izvrše poređenje i izvuku zakjučke kakav je realan položaj žene u našoj zemlji i šta valja činiti da bi se situacija promenila i ona zauzela pravo mesto u društvu."

Učenica II-3 razreda, Marta Radovanović je izrazila da je sa velikim zadovoljstvom prisustvovala video konferenciji i da je došla do saznanja da predstavnice ženskog pola širom celog sveta nemaju položaj koji bi zaista trebalo da zauzimaju na društvenoj lestvici i da se zaista treba dosta potruditi da žene dobiju pravo mesto u društvu.