Konačna rang lista za konkurs za Dom studenata (I godina) za školsku 2020/2021. godinu.

Objavljena je konačna rang lista studenata I godine koji su konkurisali za smeštaj u Domu studenata za školsku 2020/21. godinu. Student prilikom useljenja dostavlja lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju (ne starije od 30 dana). Sve informacije u vezi potpisivanja ugovora odnosno useljenja i boravku u domu biće objavljenje na sajtu škole u ponedeljak 28.09.2020. godine. (nastava na fakultetu kreće od 5. oktobra) [preuzmite ovde].