Projekat sa školom iz Nikšića

 

Narednih šest meseci učenici nikšićke Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika u Vrnjačkoj Banji sarađivaće, družiti se i učiti jedni od drugih kroz projekat „Dv(ij)e škole – jedna priča“.

Reč je o projektu koji škola iz Nikšića realizuje u saradnji sa našom školom i NVO “Drumovanja“ iz Nikšića, a koji finansira Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO).

Osnovni cilj projekta je doprinos osnaživanju stručnih i intekulturalnih  kompetencija i povećanje mobilnosti  učenika.

Direktna ciljna grupa su 500 učenika  ugostiteljsko-turističke struke, svih razreda obe škole, osim završnih, slabijeg ekonomskog stanja, uglavnom iz ruralnih prodručja  koji nemaju kulturu kretanja i putovanja i kojima je putovanje luksuz. Ovo su i kriterijumi za izbog članova ciljne grupe.

Narednih dana biće raspisan javni poziv za izbor 15 učenika koji će direktno učestvovati u projektu – deset budućih kuvara, tri konobara i dva turistička tehničara.

Tokom narednih šest meseci biće pet glavnih aktivnosti i veći broj podaktivnosti. To su pripremne aktivnosti, studijska poseta učenika iz Nikšića Vrnjačkoj Banji koja će biti organizovana u junu, uzvratna studijska poseta učenika iz Vrnjačke Banje Nikšiću u septembru. Finalna manifestacija biće održana na Zlatiboru, a nakon toga slede evaluacione aktivnosti.

slika niksic