Menadžment Ugostiteljsko turističke škole u Sarajevu u poseti školi

Škole istog profila u Sarajevu i Vrnjačkoj Banji uspešno sarađuju već punih pet godina. Ova saradnja do sada se temeljila na učešću vrnjačke škole na takmičenju koje organizuje sarajevska škola i u učešću u projektima Kulturkontakta čije se članice obe škole. Nakon dogovora o međusobnoj dubljoj saradnji, menadžment sarajevske škole je odlučio da direktorka i tri saradnika budu gosti našoj školi.

Okom dvodnevne poste, predstavnici sarajevske škole su uspeli da se upoznaju sa školom, njenim funkcionisanjem i da se postavi platforma neke veće i značajnije saradnji. Ova saradnjabi se temeljila na:

-          Razmenu učenika i nastavnika,

-          Apliciranju na projektima od kojih bi obe škole imale benefite i

-          Zajedničkim nastupom na međunarodnim takmičenjima i učešćima na takmičenjima koje organizuju ove dve škole.

U toku školske 2017/2018. godine, škole će izraditi Akcioni plan saradnje.