Produžetak raspusta


Poštovani učenici,

Obaveštavam vas da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspust produžilo do 21. februara.

Prvi nastavni dan je ponedeljak 24. februar, kada je i promena smena. Nastava za učenike u smeni škole počinje u 13.30, a u smeni Gimnazije u 7.30 časova.

S poštovanjem,
Jelena Spasojević, direktor

Upis 2015

Na osnovu Konkursa za upis učenika u srednju školu za školsku 2015-2016 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog raazvoja Republike Srbije, Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika upisuje sledeće obrazovne profile u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam:

Šifra

Obrazovni profil

Broj mesta

Trajanje

RSVB  SB 4K10S

TURISTIČKI TEHNIČAR

60 /5/

4 god

RSVB  SB 4K03S

KULINARSKI TEHNIČAR

30 /5/

4 god

RSVB  SB 4K04S

UGOSTITELJSKI TEHNIČAR

30 /5/

4 god

RSVB  SB 3K08S

KUVAR

60 /5/

3 god

RSVB  SB 3K13S

POSLASTIČAR

30 /5/

3 god

RSVB  SB 3K07S

KONOBAR

30 /5/

3 god

 Važna napomena: brojevi između kosih crta (/5/) odnose se na upis učenika starijih od 17 godina