Produžetak raspusta


Poštovani učenici,

Obaveštavam vas da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspust produžilo do 21. februara.

Prvi nastavni dan je ponedeljak 24. februar, kada je i promena smena. Nastava za učenike u smeni škole počinje u 13.30, a u smeni Gimnazije u 7.30 časova.

S poštovanjem,
Jelena Spasojević, direktor

Kabinet računarstva i informatike

U školi postoje dva kabineta za računarstvo i informatiku. Kabineti su opremljeni savremenim računarima, štampačima, skenerom i elektronskom tablom. Svi računari u kabinetima su povezani u jedinstvenu računarsku mrežu i imaju pristup internetu. U ovom kabinetu se pored nastave na predmetu "Računarstvo i informatika" izvodi i nastava  iz predmeta "Poslovna korespondencija".

kab inf_1

 

kab inf_2