Domske vesti - 12.2022.

Predavačke aktivnosti u decembru:

14. decembar " Metode i tehnike uspešnog učenja"

15. decembar "Profesionalna orijentacija - put do karijere"

Sa ciljem unapređenja vaspitno obrazovnog rada  u  Domu učenika, planirane su edukacije  iz različitih oblasti,  svakog meseca tokom nastavne 2022/23. godine. U decembru, predavanja je realizovala  pedagog škole Leposava Đolić. Koristeći prostor medijateke Doma učenika, sa đacima prvog i drugog razreda, razgovorala je na temu "Metode i tehnike uspešnog učenja". Sledećeg dana, za učenike završnih odeljenja, predavanje bilo usmereno na sadržaj "Profesionalna orijentacija – put do karijere". Prilagođenim aktivnostima, pedagog škole je ostavila prostora za dalji rad grupnih vaspitača u okviru vaspitnih časova na kojima će oni podsticati učenike na korišćenje  dobijenih  znanja u svakodnevnom učenju i razvijanju sopstvenih veština upravljanja karijerom.