Školujemo budućnost ugostiteljstva, svake godine, počev od 1949. godine...

Učenje na daljinu - raspored nastave

Raspored nastave po odeljenjima i danima pogledajte klikom ovde.

Za nastavnike: Microsoft Teams - platforma za nastavu na daljinu

U skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 601-00-9/2020-01 od 16.03. obaveštavamo Vas da je u pripremi platforma Microsoft Teams prilagođena za učenje na daljinu (sa ostalim uslugama Microsoft Office 365) koju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspostavlja i administrira u saradnji sa kompanijom Microsoft. Platforma se uspostavlja za potrebe škola i pogodna je za izradu obrazovnih materijala i učenje na daljinu. Napominjemo da je kompanija Microsoft učinila platformu besplatnom za sve škole u Republici Srbiji, kako u toku kriznog perioda, tako i kasnije.

U narednih nekoliko dana Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će svim školama dostaviti dovoljan broj pristupnih naloga, tako da svi nastavnici i učenici mogu da koriste ovu platformu za udaljeno izvoljenje nastave. Nalozi će biti dostavljeni putem mejla koji je škola u informacionom sistemu Dositej opredelila za komunikaciju sa Ministarstvom, nakon čega će odgovorne osobe u školama distribuirati naloge nastavnicima i učenicima (učenicima će se anonimizirani nalozi dostavljati posredstvom razrednog starešine i roditelja).

Kako bi se nastavnicima olakšalo korišćenje pomenute platforme, pored uputstava koja su dostupna na adresi https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, pripremljene su i odgovarajuće onlajn obuke za nastavnike. Predviđeno je da onlajn obuke počnu od petka 20.3.2020. godine i namenjene su prvenstveno nastavnicima. Raspored obuka za mart 2020. je dat u nastavku, zajedno sa kratkim uputstvom za pristup obukama. U pripremi su i video uputstva za rad sa platformom, koja će u narednih dan-dva postati dostupna na istoj adresi na kojoj su već dostupna tekstualna uputstva.

Napominjemo da je platforma izuzetno pogodna za pripremu digitalnih sadržaja, za interaktivnu onlajn nastavu, razmenu sadržaja, postavljanje zadataka i prikupljanje rešenja i odgovora. Platforma omogućava korišćenje veb aplikacija Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, kao i drugih aplikacija dostupnih u pakedu MS Office 365.

U skladu sa navedenim, neophodno je da informaciju o obukama za korišćenje platforme što pre prosledite svim nastavnicima u Vašoj školi, te da u narednih nekoliko dana očekujete poruku (e-mail) sa parametrima za pristup platformi za sve nastavnike i učenike u Vašoj školi.

Srdačno,
Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci

Preuzmite raspored radionica

Učenje na daljinu - linkovi

U nastavku su linkovi za dostupne resurse.

Raspored nastave i potrebna uputstva

RTS Planeta

Predlog i uputstvo za rad sa alatima za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na daljinu

Operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uslovima uz program učenja na daljinu za učenike osnovnih i srednjih škola