Upis

 Dragi budući učenici,

     Sigurna sam da ste na prvoj adresi, ako se u ovom trenutku odlučujete kojim srednješkolskim putem želite da krenete. Ugostiteljsko- turistička škola sa domom učenika je vaš pravi izbor za budućnost. Bilo koje zanimanje da odaberete bez mnogo napora možete naći zaposlenje ili nastaviti dalje školovanje ka strukovnim i akademskim studijama.

     Naša škola je prepoznatljiva i škola sa dugom tradicijom. Odškolovali smo mnogo učenika koji slavu ove škole pronose u mnogim ugostiteljskim i turističkim objektima širom zemlje, Evrope a i sveta. Ponosni smo na takve naše učenike, ali bićemo ponosniji ako se taj broj učenika iz godine u godinu povećava.

     Nema razloga da to ne bude, naša škola ima izuzetne resurse da takav trend održi. Izuzetno opremljeni kabineti struke, stručni kadar i traženi obrazovni profili su odlična formula da budete dobro pripremljeni za svet rada.

     Ulažite u znanje, jer to je jedina sigurna investicija, zato ne oklevajte, napravite korak u sigurnom pravcu, mi vas čekamo.

     Želim vam puno sreće!

D i r e k t o r

Jelena Čeperković, dipl. ecc, master