Nastavno osoblje

Na ovoj stranici možete videti spisak nastavnika Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika po stručnim većima.

Stručno veće za srpski jezik i književnosti:

 • Vasić Vojkan, Filozofski fakultet - Srpski jezik i književnost
 • Vasović Danijela, Filozofski fakultet - Srpski jezik i književnost
 • Raspopović Nataša, Filozofski fakultet - Srpski jezik i književnost
 • Knežević Oglica, Filozofski fakultet - Srpski jezik i književnost

Stručno veće za strane jezike:

 • Milenković Danijela, Filološki fakultet – Ruski jezik
 • Đukić Ivana, Filološki fakultet – Engleski jezik
 • Burmaz Dušanka, Filološki fakultet – Engleski jezik, pomoćnik direktora
 • Bežanović Sonja,, Filološki fakultet - Engleski jezik
 • Perović Nevena, Filološki fakultet - Engleski jezik (na zameni)
 • Stevanović Snežana, Filološki fakultet – Francuski jezik
 • Popović Branislava, Filološki fakultet – Francuski jezik
 • Jovanović Rita, Filološki fakultet – Francuski jezik

Stručno veće za umetnost (muzičko i likovno, istorija umetnosti, umetničko oblikovanje):

 • Vučković Sonja, Filozofski fakultet - Likovna umetnost
 • Matić Igor, Fakultet umetnosti – Muzička umetnost

Stručno veće za društvenu grupu predmeta (sociologija, filozofija, istorija, geografija, psihologija, građansko vaspitanje, verska nastava, ustav i pravo građana):

 • Paripović mr Dragan, Filozofski fakultet – Istorija
 • Mladenović Ivana, Filozofski fakultet – Istorija
 • Vukčević dr Branimir, Filozofski fakultet – Psihologija
 • Vukmirović Jasna, Filozofski fakultet - Sociologija
 • Dedović Gojko, Filozofski fakultet - Filozofija
 • Đorđević Dejan, Veronauka
 • Đolić Leposava, Filozofski fakultet - Pedagogija
 • Šumanović Gorica, PMF - Geografija
 • Marinković Oliver, PMF - Geografija

Stručno veće za ekonomsku grupu predmeta:

 • Zibrova-Đurakić Natalija, Ekonomski fakultet
 • Đurađević Marijana, Ekonomski fakultet (master ekonomista)
 • Karavesović Marija, Ekonomski fakultet
 • Topalović dr Snežana, Ekonomski fakultet
 • Atanasković Jelena, Ekonomski fakultet
 • Bajić-Predolac Ana, Ekonomski fakultet
 • Lazić Zorica, Ekonomski fakultet
 • Šljerović Ana, Ekonomski fakultet

Stručno veće za matematiku, računarstvo i informatiku:

 • Ćilerdžić Jasna, PMF - Matematika
 • Protić Danijela, PMF - Matematika
 • Manojlović Ivana, PMF - Matematika
 • Rsovac Slavica, Fakultet organizacionih nauka
 • Čkrebo Slobodan, Elektrotehnički fakultet
 • Stojković Tamara, Fakultet organizacionih nauka

Stručno veće za prirodnu grupu predmeta (fizika, hemija, poznavanje robe, nauka o ishrani, zdravstveno vaspitanje, biologija, higijena, fizičko vaspitanje):

 • Babić mr Milijana, PMF - Biologija
 • Vučković Mirjana, PMF - Biologija
 • Stoiljković Andrijana , PMF - Biologija
 • Petrović Svetlana, PMF - Hemija
 • Čolić Jelena, PMF - Hemija
 • Stanojević Jelena, PMF - Fizika
 • Zarković Suzana, DIF - Fizičko vaspitanje
 • Novoselac Bojan, DIF - Fizičko vaspitanje
 • Paunović Ivan, DIF - Fizičko vaspitanje

Stručno veće za uže stručne predmete i praktičnu nastavu:

 • Kljajić Milan, Viša hotelijerska škola - Usluživanje
 • Glidžić Miroljub, Fakultet za turizam i ugostiteljstvo - Usluživanje
 • Milutinović Jovanka, Viša hotelijerska škola - Usluživanje
 • Miodragović Dalibor, Visoka hotelijerska škola - Usluživanje
 • Đošović Miloš, Visoka poslovna škola - Usluživanje
 • Iričanin Biljana, Konobar specijalista
 • Nikić Sola, Konobar specijalista
 • Kljajić Biljana, Viša hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Milosavljević Milanka, Viša hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Čkrebo Marija, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija - Kuvarstvo
 • Kostić Danijela, Viša hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Milosavljević Nemanja, Fakultet za hotelijerstvo mi turistički menadžment - Kuvarstvo
 • Radičević Jelena, Visoka hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Radović Nevena, Visoka poslovna škola - Kuvarstvo
 • Martinović Marko, Univerzitet Singidunum - Kuvarstvo
 • Stefanović Đorđe, Visoka hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Šerović Aleksandra, Visoka škola strukovnih studija - Kuvarstvo
 • Čolić Miloš, PMF - Hoteljerstvo i turizam - Kuvarstvo
 • Stevanović Marko, Fakultet za turizam i ugostiteljstvo - Kuvarstvo
 • Petrović Ivana, Fakultet za turizam i ugostiteljstvo - Kuvarstvo
 • Janjić Dejan, Viša hotelijerska škola - Poslastičarstvo
 • Ćajić Dragana, Viša hotelijerska škola - Poslastičarstvo
 • Janjić Marijana, Visoka hotelijerska škola - Poslastičarstvo
 • Mladenović Dragana, Viša hotelijerska škola - Poslastičarstvo
 • Šerović Saša, Kuvar specijalista
 • Serdarević Dušica, Visoka poslovna škola - Kuvarstvo
 • Vukojičić Danijela, Visoka poslovna škola - Kuvarstvo