Nastavno osoblje

 Na ovoj stranici možete videti spisak nastavnika Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika po stručnim većima.

Stručno veće za  srpski jezik i književnosti:

 • Vasić Vojkan, Filozofski fakultet  - Srpski jezik i književnost
 • Vasović Danijela, Filozofski fakultet  - Srpski jezik i književnost 
 • Topalović Olga, Filozofski fakultet  - Srpski jezik i književnost 
 • Knežević Oglica, Filozofski fakultet  - Srpski jezik i književnost

Stručno veće za  strane jezike:

 • Milenković Danijela, Filološki fakultet – Ruski jezik 
 • Đukić Ivana, Filološki  fakultet – Engleski jezik
 • Burmaz Dušanka, Filološki  fakultet – Engleski jezik, pomoćnik direktora
 • Stevanović Snežana, Filološki  fakultet – Francuski jezik 
 • Popović Branislava, Filološki  fakultet – Francuski jezik
 • Jovanović Rita, Filološki  fakultet – Francuski jezik
 • Bežanović Sonja, Filološki fakultet - Engleski jezik
 • Mladenović Snežana, Filološki fakultet - Engleski jezik (na zameni)

Stručno veće za  umetnost (muzičko i likovno, istorija umetnosti, umetničko oblikovanje):

 • Vučković Sonja, Filozofski fakultet
 • Matić Igor, Fakultet umetnosti – Muzička umetnost

Stručno veće za društvenu grupu predmeta (sociologija, filozofija, istorija, geografija, psihologija, građansko vaspitanje, verska nastava, ustav i pravo građana):

 • Todorović Vladimir, Filozofski fakultet – Istorija
 • Paripović mr Dragan, Filozofski fakultet – Istorija
 • Magdelinić Svetlana, Filozofski fakultet - Psihologija 
 • Vukčević dr Branimir, Filozofski fakultet – Psihologija
 • Vukmirović Jasna, Filozofski fakultet - Sociologija
 • Dedović Gojko, Filozofski fakultet - Filozofija
 • Đorđević Dejan, Veronauka
 • Đolić Leposava, Filozofski fakultet - Pedagogija
 • Šumanović Gorica, PMF- Geografija
 • Marinković Oliver, PMF- Geografija 

 Stručno veće za  ekonomsku grupu predmeta:

 • Zibrova-Đurakić Natalija, Ekonomski fakultet
 • Milosavljević Gradimir, Fakultet za hotelijerstvo i turizam
 • Đurađević Marijana, Ekonomski fakultet (master ekonomista)
 • Karavesović Marija, Ekonomski fakultet
 • Topalović Snežana, Ekonomski fakultet 
 • Atanasković Jelena, Ekonomski fakultet
 • Bajić-Predolac Ana, Ekonomski fakultet
 • Milić Vasica, Ekonomski fakultet 
 • Lazić Zorica, Ekonomski fakultet

Stručno veće za  matematiku, računarstvo i informatiku:

 • Ćilerdžić Jasna, PMF - Matematika
 • Protić Danijela, PMF - Matematika
 • Manojlović Ivana, PMF - Matematika
 • Rsovac Slavica, Fakultet organizacionih nauka
 • Čkrebo Slobodan, Elektrotehnički fakultet
 • Stojković Tamara, Fakultet organizacionih nauka

Stručno veće za  prirodnu grupu predmeta (fizika, hemija, poznavanje robe, nauka o ishrani, zdravstveno vaspitanje, biologija, higijena, fizičko vaspitanje):

 • Babić mr Milijana, PMF - Biologija
 • Vučković Mirjana, PMF - Biologija
 • Nešković-Brkić Nada, Medicinski fakultet
 • Petrović Svetlana, PMF - Hemija
 • Kosovac Emilija, PMF - Hemija
 • Petrović Gordana,Mašinski fakultet— Fizika
 • Roglić Dragan, DIF- Fizičko vaspitanje
 • Novoselac Bojan, DIF- Fizičko vaspitanje
 • Paunović Ivan, DIF- Fizičko vaspitanje

Stručno veće za  uže stručne predmete i praktičnu nastavu:

 • Kljajić Milan, Viša hotelijerska škola - Usluživanje
 • Mihajlović Stanoje, Viša hotelijerska škola - Usluživanje- Organizator praktične nastave
 • Glidžić Miroljub, Viša hotelijerska škola - Usluživanje,
 • Milutinović Jovanka, Viša hotelijerska škola - Usluživanje
 • Miodragović Dalibor, Visoka hotelijerska škola - Usluživanje
 • Seočanac Dragan, Konobar specijalista
 • Iričanin Biljana, Konobar specijalista
 • Radulović Srećko - Konobar specijalista
 • Nikić Sola - Konobar specijalista
 • Kljajić Biljana, Viša hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Milosavljević Milanka, Viša hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Čkrebo Marija, Viša hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Rsovac Danijela, Viša hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Milosavljević Nemanja, Visoka hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Radičević Jelena, Visoka hotelijerska škola - Kuvarstvo
 • Radović Nevena - Visoka poslovna škola-Kuvarstvo
 • Stefanović Đorđe - Kuvarstvo
 • Đurović Aleksandra - Kuvarstvo
 • Čolić Miloš - Kuvarstvo
 • Janjić Dejan, Viša hotelijerska škola - Poslastičarstvo
 • Ćajić Dragana, Viša hotelijerska škola - Poslastičarstvo
 • Janjić Marijana, Visoka hotelijerska škola - Poslastičarstvo
 • Mladenović Dragana, Viša hotelijerska škola - Poslastičarstvo
 • Stranjanac Velimir, Kuvar specijalista
 • Filipović Damjanka, Kuvar specijalista
 • Serdarević Dušica, Kuvar specijalista