Kulinarski tehničar

Tokom školovanja akcenat  je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u kuhinji pa tako učenici tokom sve četiri godine izučavaju nastavni predmet Kuvarstvo sa praktičnom nastavom.

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrotoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara. 

kuv 3

Polaganje mature je organizovano tako da učenici polažu maturski ispit iz Srpskog jezika i književnosti i Kuvarstva sa praktičnom nastavom kao obaveznih predmeta i jednog izbornog predmeta (prema Pravilniku o polaganji maturskog ispita). Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na fakultetima i visokim školama.

U nastavku Vam pružamo mogućnost da vidite koji se sve predmeti i u kom obimu izučavaju tokom školovanja:

Pored teorijske nastave i časova vežbi u Školi, učenici se upućuju i na praktičnu nastavu u vrnjačke restorane i hotele.

Radne kompetencije kulinarskog tehničara:

  1. Priprema, servira i dekoriše – predjela (hladna i topla), salate i zimnice, supe, čorbe i potaže, gotova jela, jela po porudžbini, jela sa roštilja, jela od riba, variva i priloge, osnovne poslastice;
  2. Sastavlja jelovnik i meni kartu;
  3. Izrađuje osnovne kalkulacije.

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program