Konobar-nov

STANDARD KVALIFIKACIJA ZA OBRAZOVNI PROFIL KONOBAR

Naziv kvalifikacije:  Konobar
Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Nivo kvalifikacije: III
Trajanje obrazovanja: tri godine
Primenjuje se od: školska 2012/2013 god
Svrha kvalifikacije: usluživanje gosta hranom i pićem.
Stručne kompetencije:

-Održavanje higijene i zdravstveno-bezbednosnih uslova
-Obavljanje pripremnih i završnih radova sprovođenjem restoranske procedure
-Prijem gosta i porudžbine
-Usluživanje gosta pićem
-Usluživanje gosta hranom
-Izvršavanje administrativnih poslova

Ciljevi stručnog obrazovanja
           Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za usluživanje gosta hranom i pićem.
        Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju  za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Nastavni plan i program