Kabinet računarstva i informatike

U školi postoje dva kabineta za računarstvo i informatiku. Kabineti su opremljeni savremenim računarima, štampačima, skenerom i elektronskom tablom. Svi računari u kabinetima su povezani u jedinstvenu računarsku mrežu i imaju pristup internetu. U ovom kabinetu se pored nastave na predmetu "Računarstvo i informatika" izvodi i nastava  iz predmeta "Poslovna korespondencija".

kab inf_1

 

kab inf_2