Zakoni i propisi

 PREGLED PROPISA U OBLASTI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

 

ZAKONI
Zakon o učeničkom i studentskom standardu
(„Službeni glasnik RS“, broj 18/10 i 55/13)

KOLEKTIVNI UGOVORI
Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
(„Službeni glasnik RS“, broj 21/15)

STRATEGIJA
Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine
(„Službeni glasnik RS“, broj 107/12)

PODZAKONSKI AKTI

mreža ustanova
1) Odluka o mreži ustanova studentskog standarda
(„Službeni glasnik RS“, br. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 i 90/11);

smeštaj i ishrana
2) Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata
(„Službeni glasnik RS“ br. 36/10 i 55/12);

krediti i stipendije
3) Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama
(„Službeni glasnik RS“, br. 46/10, 47/11, 56/12 i 75/13);

4) Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente („Službeni glasnik RS“, br. 75/13);

odmor i oporavak
5) Pravilnik o odmoru i oporavku studenata („Službeni glasnik RS“, broj 63/11);

evidencija
6) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru („Službeni glasnik RS“, broj 29/11, izmena 27.09.2013.);

prostor i oprema (normativi)
7) Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre („Službeni glasnik RS“, broj 90/11);
standardi ishrane
8) Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata
(„Službeni glasnik RS“, broj 67/11);

kategorizacija objekata
9) Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda
(„Službeni glasnik RS“, broj 1/12);

dodela dotacija studentskim udruženjima
10) Pravilnik o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 18/12);

cena usluga
11) Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga u ustanovama učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 7/95);
NAPOMENA – ne može se primeniti u potpunosti i donosi se rešenje o finansiranju
inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor

12) Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru
(„Službeni glasnik RS“, broj 34/12);

13) Pravilnik o obrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika
(„Službeni glasnik RS“, broj 70/11)
 – samo za prosvetnog savetnika -

14) Pravilnik o obrascu legitimacije inspektora
(„Službeni glasnik RS“, broj 90/13);

15) Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
(„Službeni glasnik RS““, broj 30/10)