Upis i konkurs studenti

Pravo na smeštaj student ostvaruje na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo, najkasnije tri meseca pre početka školske godine.

Konkurs sadrži naročito:
- uslove za prijem studenata u Ustanovu,
- broj raspoloživih mesta,
- kriterijume za utvrđivanje redosleda kandidata,
- postupak sprovođenja konkursa,
- obaveštenje o potrebnim dokumentima i rokovima za prijavljivanje na konkurs.

Kapacitet Doma studenata je 28 mesta.

Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 036.611.632

KONKURS za prijem studenata u Dom studenata za školsku 2022/2023

Rokovi za prijavljivanje:

- za studente I godine od 01-15.09.2022. godine.

- za studente svih ostalih godina studija od 16.09. do 01.11.2022. godine.

Ukupan broj raspoloživih mesta je 28.

Kompletan tekst konkursa možete pruzeti klikom ovde