Pitanja i odgovori studenti

1. Šta je studentska kartica?

Studentska kartica predstavlja jedinstveni identifikacioni dokument neophodan za korišćenje usluga smeštaja i ishrane u Studentskom domu.

Studentska kartica je multiaplikativna, trenutno najfleksibilnija kartica na tržištu koja omogućava laku nadogradnju i širenje funkcionalnosti i posle izdavanja. Najveće prednosti ovih kartica su lakoća upotrebe i visoka bezbednost, tj. nemogućnost falsifikovanja.
Vizuelno, ona sadrži personalne podatke studenta (ime, prezime, datum rođenja ), fotografiju studenta, naziv visokoškolske ustanove, broj indeksa, međunarodne licence koja omogućava popuste – EYCA/ISIC, broj studentske kartice.

2. Ko ima pravo na korišćenje studentske kartice?

Pravo na izdavanje studentske kartice imaju svi studenti koji su redovno upisali zimski semestar tekuće školske godine, u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu.

3. Šta je potrebno za izdavanje studentske kartice?

Za izdavanje studentske kartice potrebno je:

- doneti na uvid ličnu kartu i indeks (sa upisanim zimskim semestrom)

- doneti potvrdu sa fakulteta o upisanom zimskom semestru i statusu studiranja

- dostaviti priznanicu o uplati za potrebe izrade kartice odnosno za korišćenje usluga centra

4. Kako zameniti i produžiti studentsku karticu?

Studentska kartica fizički važi dve godine. Nakon isteka ovog roka, studentska kartica se menja.

Pravo na ishranu se obnavlja (produžava) početkom svake školske godine.

Nakon što upiše zimski semestar nastupajuće školske godine, student može obnoviti pravo na ishranu, ili zameniti svoju karticu.

Da biste produžili studentsku karticu, potrebno je doneti na uvid indeks ili potvrdu sa fakulteta o upisanom zimskom semestru i statusu studiranja, kao i račun o plaćenom produženju prava na ishranu.

5. Koji je rok za produženje (zamenu) kartica?

Kartice se mogu produžiti (zameniti) tokom čitave godine, ne postoji vremensko ograničenje.

6. Izgubio sam karticu. Šta treba da radim?

U slučaju gubitka kartice, javite se u Dom učenika upravniku doma da bi izvadili duplikat ili privremenu karticu.

7. Zloupotreba studentske kartice?

Studentska kartica je zvanična legitimacija koja se koristi za identifikaciju.
Može je koristiti ISKLjUČIVO lice kome je kartica izdata i koje je ostvarilo pravo na nju.

Strogo je zabranjeno davati karticu drugom licu na korišćenje, ili koristiti tuđu karticu!

U slučaju zloupotrebe, kartica se oduzima privremeno ili trajno.

Student koji ošteti karticu snosi troškove izrade nove.

8. Detaljne informacije

Ostale informacije možete pogledati klikom ovde i ovde.