Saradnja Škole i britanskog saveta

 U prostorijama "Nova Iskra"- Beograd 16.03.2016. godine u 16.15 časova stigao je princ Čarls kako bi se upoznao sa tri međunarodna projekta koje realizuje Britanski Savet u Beogradu. Između ostalog Britanski Savet je pozvao direktora Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika, Škole koja tesno sarađuje sa Britanskim Savetom, kako bi princu prezentovala Školu, organizaciju nastavnog procesa sa posebnim osvrtom na saradnju škole i privrede iz oblasti ugostiteljstva i turizma.

Princ je pokazao posebno interesovanje za funkcionisanje škole i kako se škola uklapa sa privredom u smislu zapošljavanja kadrova koji završe obrazovanje u njoj. Princ Čarls je mnogo pomogao koledže u Južnom Jokširu te su oni danas najbolji u tom delu Velike Britanije, tako da razume problematiku sa kojom se susreće škola u saradnji sa privredom, pogotovu našom koja još nije dovoljno jaka da prihvati obrazovanje učenika po principu kako je u Velikoj Britaniji.