Home

Članci

Preuzmite recepte iz on line kuvara:

 

_______________________________________________________________________________________________

Tim za realizaciju projekta omladinske razmene „DV(IJ)E ŠKOLE- JEDNA PRIČA“ objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za izbor 15 učenika/ca koji učestvuju u projektu


Projekat je podržala #RYCO Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Partneri u implementaciji projekta su Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika iz Vrnjačke Banje i NVO „Drumovanja“ iz Nikšića.

Struktura učenika/ca prema obrazovnim programima koji će učestvovati u projektu:

 1. 1.Kuvar/11 učenika/ca
 2. 2.Konobar/2 učenika/ce
 3. 3.Turistički tehničar/ka 2 učenika/ce

Na javni poziv se mogu prijaviti učenici/ce svih razreda, osim završnog razreda (projekat se realizuje i u narednoj školskoj godini). Detaljnije informacije o projektu učenici mogu pronaći u objavama na zvaničnim web i fejsbuk stranicama škole.

Prijava se vrši putem aplikacionog formulara koji se može pronaći na web stranici škole. Poželjno je da se aplicira on line.

Prijave se dostavljaju do 10. juna ne kasnije od 1900 sati.

Kriterijumi za izbor:

 •        uspeh i vladanje učenika/ca,
 •          motivaciono pismo u aplikacionom formularu,
 •          pri jednakim uslovima prednost imaju učenici iz udaljenih i ruralnih područja, slabije materijalne situacije, učenici/ce iz marginalnih grupa i sl,
 •          polna struktura učenika/ca treba biti ravnomerna.

 

 Vrnjačka Banja, 01. 06. 2018. godine                                                                                                                                   


 

Učešće u projektu „Dv(ij)e škole- jedna priča“


Ukoliko imaš od 15-18 godina i želiš da unaprediš svoja znanja i veštine, da se družiš sa vršnjacima, naučiš nove veštine, radiš na svom samopouzdanju, komunikaciji, osetiš timski duh i avanturistički život putujući i upoznavajući nove predele i ljude, aktivno doprineseš zajednici, izraziš svoje mišljenje i kreativnost onda je ovo pravi projekat za tebe.

 

Opis projekta:

U periodu od 6 meseci 2018. godine, JU   Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić; Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika Vrnjačka Banja i NVO Drumovanja će realizovati projekat „Dvije škole- jedna priča“ za 30 mladih uzrasta od 15-18 godina.

Opšti cilj projekta je: Doprinos osnaživanju stručnih i intekulturalnih kompetencija i povećanju mobilnosti učenika, a specifični ciljevi su: Razvijanje učeničkih kompetencija, poboljšanje veština, znanja i stavova o tradicionalnim jelima, zdravoj i uravnoteženoj ishrani, eko-turizmu; Podizanje nivoa opšte kulture, poboljšanje komunikacije i saradnje kroz timski rad, debatu, kreativne radionice, aktivizam i volonterizam; Jače umrežavanje i povećanje mobilnosti nedovoljno vidljivih učenika (učenici iz udaljenih i ruralnih sredina, učenici sa posebnim potrebama, socijalno ugroženi itd).

Prva aktivnost u okviru projekta je Studijska poseta učenika iz Nikšića Vrnjačkoj Banji, druga aktivnost je Studijska poseta učenika iz Vrnjačke Banje Nikšiću i treća, Završna manifestacija na Zlatiboru. Studijske posete će se koristiti za mlade da razmenjuju iskustva u vezi sa aktivnostima mladih u svojim zajednicama, vršnjačko učenje će se koristiti kao sredstvo za poboljšanje razumevanja mladih, vrednosti i stavova, mladi će direktno biti uključeni da svojim radom doprinesu razvoju sopstvenih veština, znanja i stavova. Boravak u studijskim posetama će biti organizovan u 3 faze i to: učenje kroz rad, učešće na edukativnim radionicama, zasnovanim na principima neformalnog obrazovanja i kreativno zabavni program. Za sve učesnike prevoz do i od mesta dešavanja je obezbeđen, kao i hrana, a biće smešteni u Domu učenika u Vrnjačkoj Banji (učenici iz Nikšića), hotelu Onogošt u Nikšiću (učenici iz Vrnjačke Banje) i odmaralištu na Zlatiboru (učenici iz oba grada).

 

Uslovi koje kao potencijalni učesnik/učesnica treba da ispunjavaš:

 

 • Da imaš od 15-18 godina
 • Da si motivisan/motivisana za rad
 • Da si spreman/spremna da iz 2 puta provedeš po 5 dana sa nama (U Vrnjačkoj Banji i Nikšiću) i jedanput provedeš 3 dana sa nama (Zlatibor)
 • Da si avanturističkog duha
 • Da si spreman/spremna da funkcionišeš u timu i doprinosiš zajednici

 

Način prijavljivanja:

Svi zainteresovani potencijalni učesnici su u obavezi:

 • da popune prijavni formular koji je u nastavku (popunjavanje u elektronskoj formi ima prednost pri jednakim uslovima u odabiru učenika– ručno popunjeni formulari se uzimaju u obzir) i pošalju na sledeću e-mailadresu: prijavazaprojekat@uts.edu.rs
 • Krajnji rok za prijavljivanje: 10. jun 2018. godine do 19h.
 • da, uz prijavni formular, prilože popunjeno i potpisano roditeljsko odobrenje za učešće i fotografisanje koje se nalazi u nastavku prijavnog formulara.

 

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Ivani Đukić ili Danijeli Protić ili ih kontaktirati putem gore navedene e-mail adrese.

Za informacije o JU     Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić; Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika Vrnjačka Banja i NVO Drumovanja, možete posetiti:

   http://eus-nk.me/wp/; http://www.uts.edu.rs/; http://www.drumovanja.me

 

 

Ovde možete preuzeti PRIJAVNI FORMULAR


 

Srećno !

 

  

 
Redizajnirao Serbian Design Studio