Делегација Агенције за квалификације Владе Р. Србије посетила Школу

У периоду од 8-10.04.2021. године Школу и Врњачку Бању посетили су директор са својим сарадницима Агенције за квалификацију Владе Србије. Агенција је тело које је основала Влада републике Србије 2018. године са задатком да се брине о квалификацијама за нивое који припадају средњим школама - предунивезитетски стандарди квалификација и за нивое на академским и струковним студијама. У оквиру Агенције постоји центар за признавање страних школских исправа као и центар за ЈПОА - Јавно признат организатор активности. Школа је одабрана испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја да пилотира образовни профил кувар за признавање претходног учења у оквиру ЈПОА, штоје разлог да ова делегација борави у Врњачкој Бањи.

Током тродневних активности, директор са својим сарадницима је имао највише активности у самој пости Школи, па је најпре реализована фокус група са наставницима стручних предмета у Школском ресторану, након тога приказан је јавни час ученика у припремању и послуживању свечане вечере. Затим је делегација обишла Школу где је могла да се увери да је школа спремна да се укључи у пилотирање признавања претходног учења.

Током своје посете, делегацију је примио заменик председника општине Иван Џатић и продекан за наставу доц. др Марија Костић са Факултета за хотелијерство и туризам.