Пројектна настава на тему "Ковид у пасиву, Живот у активу"

Поводом настале ситуације широм целог света и немогућности похадјања уобичајеног начина наставе, прилагодили смо се новим условима учења на даљину користећи вибер, вотсап или месинџер платформу. Настава се одвијала по утврђеном распореду, а комуникација измедју наставника и ученика је била директна. У сваком тренутку наставници су били на располагању ученицима за консултације, кориговање домаћих задатака путем мејлова или алатима на изабраној платформи. Наставни материјали из свих предмета су били доступни на сајту школе.

Ученици III-1 су се у овом периоду на часовима француског језика у оквиру наставне јединице о пасиву укључили у обраду лексике о ковиду што је кренуло у правцу реализације пројектне наставе на тему "Ковид у пасиву, Живот у активу". Са истом наставном јединицом узели су учешће у пројекту "Магија у рукама наставника". Посебну подршку у раду дала је разредни старешина Данијела Протић, помогла како у стварању подстицајне атмосфере за рад, тако и у давању подршке евалуацији пројекта.