Упис 2015

На основу Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2015-2016 Министарства просвете, науке и технолошког раазвоја Републике Србије, Угоститељско-туристичка школа са домом ученика уписује следеће образовне профиле у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам:

Шифра

Образовни профил

Број места

Трајање

RSVB SB 4K10S

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

60 /5/

4 год

RSVB SB 4K03S

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

30 /5/

4 год

RSVB SB 4K04S

УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

30 /5/

4 год

RSVB SB 3K08S

КУВАР

60 /5/

3 год

RSVB SB 3K13S

ПОСЛАСТИЧАР

30 /5/

3 год

RSVB SB 3K07S

КОНОБАР

30 /5/

3 год

Важна напомена: бројеви између косих црта (/5/) односе се на упис ученика старијих од 17 година