Угоститељски техничар

Током школовања на овом смеру акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима па тако ученици током све четири године изучавају наставни предмет Услуживање са практичном наставом.

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу матурски испит из Српског језика и књижевности и Услуживања са практичном наставом као обавезних предмета и једног изборног предмета (према Правилнику о полагањи матурског испита). По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на високим школама и факултетима.

usluz 2

Поред теоријске наставе и часова вежби у Школи, ученици се упућују и на практичну наставу у врњачке ресторане и хотеле.

istra 7

Радне компетенције угоститељско техничара су:

1. Обавља припреме и завршне радове у угоститељству;

2. Врши пријем, прихват и смештај гостију у угоститељском објекту;

3. Услужује госте пићем, напицима, храном и посластицама;

4. Води административно-књиговодствене послове у угоститељском привредном друштву.

Наставни план и програм