Кабинет услуживања

Кабинет за услуживање је опремљен свим техничким средствима неопходним за извођење наставе из предмета Услуживање и Услуживање са практичном наставом. У овом кабинету се изводи практична настава, и вежбе за ученике са смера угоститељски техничар и конобар.

usluz 4