Кабинет рачунарства и информатике

У школи постоје два кабинета за рачунарство и информатику. Кабинети су опремљени савременим рачунарима, штампачима, скенером и електронском таблом. Сви рачунари у кабинетима су повезани у јединствену рачунарску мрежу и имају приступ интернету. У овом кабинету се поред наставе на предмету "Рачунарство и информатика" изводи и настава из предмета "Пословна кореспонденција".

kab inf_1

 

kab inf_2