Упис и конкурс студенти

Право на смештај студент остварује на основу конкурса који расписује Министарство, најкасније три месеца пре почетка школске године.

Конкурс садржи нарочито:
- услове за пријем студената у Установу,
- број расположивих места,
- критеријуме за утврђивање редоследа кандидата,
- поступак спровођења конкурса,
- обавештење о потребним документима и роковима за пријавлјивање на конкурс.

Капацитет Дома студената је 28 места.

Све потребне информације можете добити на број телефона 036.611.632

КОНКУРС за пријем студената у Дом студената за школску 2023/2024

Рокови за пријављивање:

- за студенте I године од 01-15.09.2023. године.

- за студенте свих осталих година студија од 16.09. до 01.11.2023. године.

Укупан број расположивих места је 28.

Број места за студенте из осетљивих друштвених група је 2.

Комплетан текст конкурса можете прузети кликом овде и кликом овде

Пријаву на конкурс за студенте прве године можете прузети кликом овде

Пријаву на конкурс за студенте осталих година можете прузети кликом овде

Пријаву на конкурс за студенте другог и трећег степена студија можете прузети кликом овде

Уверење о приходу можете прузети кликом овде