Питања и одговори студенти

1. Шта је студентска картица?

Студентска картица представлја јединствени идентификациони документ неопходан за коришћење услуга смештаја и исхране у Студентском дому.

Студентска картица је мултиапликативна, тренутно најфлексибилнија картица на тржишту која омогућава лаку надоградњу и ширење функционалности и после издавања. Највеће предности ових картица су лакоћа употребе и висока безбедност, тј. немогућност фалсификовања.
Визуелно, она садржи персоналне податке студента (име, презиме, датум рођења ), фотографију студента, назив високошколске установе, број индекса, међународне лиценце која омогућава попусте – EYCA/ISIC, број студентске картице.

2. Ко има право на коришћење студентске картице?

Право на издавање студентске картице имају сви студенти који су редовно уписали зимски семестар текуће школске године, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду.

3. Шта је потребно за издавање студентске картице?

За издавање студентске картице потребно је:

- донети на увид личну карту и индекс (са уписаним зимским семестром)

- донети потврду са факултета о уписаном зимском семестру и статусу студирања

- доставити признаницу о уплати за потребе израде картице односно за коришћење услуга центра

4. Како заменити и продужити студентску картицу?

Студентска картица физички важи две године. Након истека овог рока, студентска картица се мења.

Право на исхрану се обнавља (продужава) почетком сваке школске године.

Након што упише зимски семестар наступајуће школске године, студент може обновити право на исхрану, или заменити своју картицу.

Да бисте продужили студентску картицу, потребно је донети на увид индекс или потврду са факултета о уписаном зимском семестру и статусу студирања, као и рачун о плаћеном продужењу права на исхрану.

5. Који је рок за продужење (замену) картица?

Картице се могу продужити (заменити) током читаве године, не постоји временско ограничење.

6. Изгубио сам картицу. Шта треба да радим?

У случају губитка картице, јавите се у Дом ученика управнику дома да би извадили дупликат или привремену картицу.

7. Злоупотреба студентске картице?

Студентска картица је званична легитимација која се користи за идентификацију.
Може је користити ИСКЉУЧИВО лице коме је картица издата и које је остварило право на њу.

Строго је забрањено давати картицу другом лицу на коришћење, или користити туђу картицу!

У случају злоупотребе, картица се одузима привремено или трајно.

Студент који оштети картицу сноси трошкове израде нове.

8. Детаљне информације

Остале информације можете погледати кликом овде и овде.