Пансион "Морава"

morava 1

Формирањем истуреног одељења Економског факултета из Крагујевца у Врњачкој Бањи 2002. године, указала се потреба за смештајем и исхраном студената. При Угоститељско-туристичкој школи са домом ученикаи формиран је Дом студената.
Смештај за 28 студената је у пансиону „Морава“, а исхрана у Школском ресторану који се налази у непосредној близини, с тим да исхрану могу да користе и студенти који станују приватно а редовни су студенти факултета. Организацију рада у Дому студената обавља управник Дома ученика Угоститљске школе. Материјалне трошкове сноси Републичко министарство – ресор студентски стандард.