Јавне набавке - документација

Јавне набавке за 2024. годину

План јавних набавки за 2024.

Јавне набавке за 2023. годину

План јавних набавки за 2023.

Јавне набавке за 2022. годину

План јавних набавки за 2022.

План јавних набавки за 2022. - измена 1

План јавних набавки за 2022. - измена 2

План јавних набавки за 2022. - измена 3

Јавне набавке за 2021. годину

План јавних набавки за 2021.

План јавних набавки за 2021. - измена 1

Јавне набавке за 2020. годину

Финансијски извештај за 2020.

Финансијски план за 2020.

План јавних набавки за 2020

Завршни рачун за 2019

Јавне набавке за 2019. годину

Финансијски план за 2019.

План јавних набавки за 2019

Јавне набавке за 2018. годину.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Доградња и реконструкција кухињског

блока у сколском ресторану-2. фаза

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр.1

Измена конкурсне документације бр.2

Измена конкурсне документације бр.3

Измена конкурсне документације бр.4

Измена конкурсне документације бр.5

Превоз ученика и запослених

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Превоз ученика и запослених

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације бр.1

Измена конкурсне документације бр. 2

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ:

Превоз запослениих и ученика

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Пиће

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметација

Реконструкција и доградња кухињског блока

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Хигијена

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Животне намирнице

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Кондиторски производи

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Животне намирнице - преговарачки поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2015.ГОДИНУ:

Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Превоз ученика

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Адаптација таванског простора 2. фаза

Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Животне намирнице

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Опремање дома ученика и студената намштајем и опремом- 2. фаза

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Средства за хигијену

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Рачунари

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Угоститељска опрема

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда1

Животне намирнице

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација