Informacija o nastavi


Dragi učenici,

Radujem se što ćemo biti u prilici da komuniciramo putem aplikacija, kad već ne možemo to da činimo kao do sada neposrednom komunikacijom u učionicama.

Naime, nastava počinje u ponedeljak 23. marta i odvijaće se svakog radnog dana od 9-12 sati. Zato vas molim da ova tri sata budete na vašim aplikacijama jer će vam se javiti vaši profesori. Oni će vas upućivati šta treba da učite, gde možete da pronađete lekcije za učenje, ali će vam i slati linkove, glasovne poruke i drugo, a sve u cilju da vam pomognu da savladate gradivo koje je predviđeno za nastavni predmet. Profesori će vas upućivati i na „rts planetu“ kao takođe jedan izvor gde su snimljene lekcije iz pojedinih predmeta.

Bitno je da pratite zadatke koje vam budu zadavali, jer o uspešnosti rešavanja tih zadataka, profesori će beležiti vaše zalaganje i rad i davati ocenu. Ocene će, čim prilika dozvoli, uneti u dnevnike. Uskoro ću na svaku grupu postaviti raspored časova za učenje na daljinu.

Zato vas molim:
• da budete dostupni u navedeno vreme (shodno rasporedu časova),
• da grupu koristite za učenje i komunikaciju sa profesorima (ako želite da ćaskate između sebe i da to ne bude za potrebe nastave, otvorite drugu grupu),
• redovno ispunjavajte svoje radne obaveze koje vam zadaju profesori kako bismo završili ovu tešku školsku godinu.

Znam da je ovo za vas možda smešno, teško, neoubičajeno, ali je u ovoj situaciji jedino moguće. Zato vas molim da svi budemo usmereni na postizanje rezultata u svaladavanju nastavnog gradiva.

Do susreta u našoj školi na crkvenom brdu, srdačno vas pozdravljam i želim mnogo uspeha u učenju na daljinu.

Zatvaranje škole - Informacija

jn 02 20